Walmuur Preekherengang

Deze muur kreeg zijn naam rond 1970. Hij verwijst naar de voormalige grondbezitters: de preekheren van het Dominicanenklooster.

Bij de afbraak van een aantal aanbouwsels van het voormalige Preekheren- of Dominicanenklooster is het muurgedeelte tussen Helmstraat en Markt zichtbaar geworden. Het doodlopende straatje aan de voet van de muur is recent Preekherengang gaan heten. De muur ter plekke was in 1274 al bewijsbaar aanwezig. Na het verdwijnen van de verdedigingsfunctie van de eerste stadsmuur rond 1650 verwierven de Dominicanen het recht huizen te bouwen in de toen opgevulde stadsgracht, die ze aan particulieren verhuurden.