Waterpoort (Wyck)

Tot midden 19e eeuw werden hier schepen gelost en geladen. In 1890 werd hij gesloopt en 7 jaar later op bevel van het Rijk herbouwd.

De Waterpoort van Wyck (ook de Simon Mertenspoort of Wycker Koolpoort genoemd) werd gebouwd tijdens de bouw de Maasmuur rond 1318. De poort gaf toegang tot de aanlegsteiger waar voornamelijk producten uit het Duitse Rijk werden aangevoerd. De poort is zowel versmald als dichtgemetseld geweest. Zij is tweemaal grondig gerestaureerd. Om de Stenenwal te verbreden besloot het Stadsbestuur in 1890 om de poort te slopen. Maastrichtse monumentenliefhebbers vochten dit besluit in Den Haag aan. In 1897 werd de poort, naar een pseudo-middeleeuwse stijl ontwerp van Pierre Cuijpers, herbouwd. Bij de restauratie in 2007 werd de vrijwel onbegaanbare stenen trap aangevuld met platform-achtige treden naar de Maas toe.