Waterpoort De Reek

‘Reek’ verwijst naar het valhek uit 1486. Om de Jeker te reguleren werd in 1674 en sluis voor de poort gebouwd. 

Waar de Jeker Maastricht bereikt en splitst in de Stedelijke en de Buitentak kwam bij de bouw van de tweede stadsmuur in de 14e eeuw Waterpoort ‘De Reek’ tot stand en kon de Stedelijke Jekertak de stad binnen stromen. De poort dankt haar naam aan de beveiliging van de wateropening door middel van een ijzeren tralierek, een ‘riek’ of ‘reek’. In 1486 werd die Reek opgenomen in een valhek. Aan de flanken van Waterpoort ‘De Reek’ stonden twee torens met spits. In 1550 werden die spitsen verwijderd en de torens met zand en puin volgestort. De torens werden met een boog met elkaar verbonden om als geschutplatform te dienen. Om ervoor te zorgen dat het Jekerwater gelijk over de Stedelijke en de Buitentak kon worden verdeeld, werd in 1674 voor de poort een sluisje aangelegd.

Restauratie

In het najaar van 2021 gaan we hier aan de slag met het herstel van de uitbuikingen in de borstwering en het verwijderen van schadelijke begroeiing.