Kazematten

Dit 12 kilometer lange netwerk van ondergrondse gangen ontstond tussen 1575 en 1825 en werd gebruikt om de vijand te verrassen.

Tussen 1575 en 1825 is aan de west- en noordzijde van Maastricht een netwerk van onderaardse gangen of mijngalerijen ontstaan. Deze gangen dienden tijdens belegering van de stad als communicatie tussen de verschillende buitenwerken. Via de gangen kon men met ondergronds graafwerk de linies van de aanvallers benaderen en met mijnen onschadelijk maken. De totale lengte van de kazematten bedraagt ongeveer 14 km.

In 2019 zijn 3D-scans gemaakt van de Kazematten. Vervolgens werd de schade onderzocht. Op dit moment wordt een herstelplan gemaakt dat de komende jaren gefaseerd wordt uitgevoerd.

kaart Kazematten 72dpil-1 (002).jpg