Lage Fronten

Dit gebied werd in de 19e eeuw ingrijpend vernieuwd ter verdediging van de stad met o.a 8 miljoen bakstenen en 200.000 mergelblokken.

De ‘Lage Fronten’ die eigenlijk ‘Nieuwe Bossche Fronten’ heten, liggen aan de noordzijde van de vesting, tussen Cabergerweg en Maasoever. De Lage Fronten zijn tot stand gekomen in de eerste helft van de 19de eeuw. Het noordelijk front van de vesting was toe aan een grondige modernisering, waarvoor veel oude buitenwerken werden opgeofferd. De kosten bedroegen destijds 2,5 miljoen gulden en de werkzaamheden vergden minstens 8 miljoen bakstenen en 200.000 mergelblokken!

Vanwege de terreingesteldheid konden de grachten van de Lage Fronten wél met water gevuld worden, in tegenstelling tot de Hoge Fronten. Al moest men het water voor de Lage Fronten via een ondergronds ‘kanaal’ van 1.100 meter aftappen van de Jeker. De Lage Fronten hebben als vestingwerken geen dienst meer gedaan. Later kwam er industrie die nu pas wordt ‘teruggedrongen’ omdat de Lage Fronten langzaam maar zeker als belangrijk element van het Noordelijk Stadspark gaan fungeren.