Lunet Sint Pieter

Aangelegd in 1770 en nog grotendeels intact. Opvallend is de haagbeuk aan het einde, die met zijn wortels de walmuur richting Maas duwt.

Een lunet of halve maan is een verdedigingswerk met twee zijden en twee flanken. Lunet Sint Pieter, aangelegd in 1770, is nog voor een groot deel intact, maar bevindt zich helaas voor het grootste deel onder het maaiveld. Alleen de oostelijke muur, die als kademuur van de Maas fungeert, is zichtbaar.

Aarden wal

Met de aanleg van de Maasboulevard en de herinrichting van het stadspark verdween in de jaren 1968 en 1970 de aarden wal op de lunet en de natuurstenen afdekkingsplaat-met-cordonlijst, die werd vervangen door een gemetselde rollaag. Bij lage waterstand van de Maas is de afvoeropening nog zichtbaar diezorgde voor de aan- en afvoer van water naar de gracht van de lunet.

Op de lunet verrees einde jaren 1950 het ‘Maaspaviljoen’, een geliefd oord voor ontelbare busladingen bezoekers van Maastricht. In 2017 is de locatie veranderd in het ‘Stay Okay Hostel’ Maastricht.

Restauratie

De linkerzijde van de lunet wordt in het najaar van 2021 t/m zomer 2022 gerestaureerd, waarbij ook de uitstulping van de muur, veroorzaakt door wortels van een haagbeuk ter plekke, wordt verholpen. 

Meer informatie over Lunet Sint Pieter vind je op Vesting Maastricht.