Lunet Sint Pieter

Aangelegd in 1770 en nog grotendeels intact. Opvallend is de haagbeuk aan het einde, die met zijn wortels de walmuur richting Maas duwt.

Een lunet of halve maan is een verdedigingswerk met twee zijden en twee flanken. Lunet Sint Pieter, aangelegd in 1770, is nog voor een groot deel intact, maar bevindt zich helaas voor het grootste deel onder het maaiveld. Alleen de oostelijke muur, die als kademuur van de Maas fungeert, is zichtbaar.

Aarden wal

Met de aanleg van de Maasboulevard en de herinrichting van het stadspark verdween in de jaren 1968 en 1970 de aarden wal op de lunet en de natuurstenen afdekkingsplaat-met-cordonlijst, die werd vervangen door een gemetselde rollaag. Bij lage waterstand van de Maas is de afvoeropening nog zichtbaar diezorgde voor de aan- en afvoer van water naar de gracht van de lunet.

Op de lunet verrees einde jaren 1950 het ‘Maaspaviljoen’, een geliefd oord voor ontelbare busladingen bezoekers van Maastricht. In 2017 is de locatie veranderd in het ‘Stay Okay Hostel’ Maastricht.

Restauratie

De linkerzijde van de lunet wordt in het najaar van 2021 t/m zomer 2022 gerestaureerd, waarbij ook de uitstulping van de muur, veroorzaakt door wortels van een haagbeuk ter plekke, wordt verholpen. 

Update 22 juni 2022

De monnik en de beer

Deze titel klinkt bijna als een avonturenverhaal, maar heeft alles te maken met een bijzondere ontdekking tijdens de restauratiewerkzaamheden. Door de begroeiing bij Lunet Sint Pieter weg te halen werd de zogenaamde ‘beer’ weer zichtbaar. Dit is een gemetselde dam in de vestinggracht met een spitse rand (ook wel ezelsrug genoemd). De beer vormde een scheiding tussen het water van de gracht en het Maaswater, en voorkwam zo dat de vijand zomaar de gracht in kon varen.

Stichting Maastricht Vestingstad tipte ons dat op deze beer een monnik had gestaan. Dit is een torentje met een belangrijke functie: het is een obstakel waardoor het voor vijanden praktisch onmogelijk wordt om via de beer de vesting te bereiken. En inderdaad, we vonden resten van de monnik in de vorm van een verschil in het metselwerk! We hebben alleen de eerste vier lagen van de monnik teruggebracht. Dit omdat we niet precies weten hoe het torentje er vroeger uitzag.

Beer en Monnik-met tekst (1).jpg

Meer informatie over Lunet Sint Pieter vind je op Vesting Maastricht.