Bastion Wilhelmina

Gebouwd tussen 1768 en 1770 en in 1917 grotendeels gesloopt. Het gedeelte direct aan de Jeker is echter bewaard gebleven.

‘Bastion Wilhelmina’, een buitenwerk van de vesting met een vijfhoekig grondplan, werd tussen 1768 en 1770 gebouwd door aannemer François Soiron uit Maastricht. Bij de sloop van veel buitenwerken van de vesting na 1867, bleef een groot deel van het bastion gespaard omdat het in het westelijk Stadspark werd opgenomen en omdat een van de flanken als kademuur van de Jeker fungeerde.

Berenkooi

De nog resterende bovengrondse delen vielen in 1917. Behalve het deel van het bastion waarin in 1920 de roemruchte Berenkooi verrees, met de legendarische beren Max en Pol. Zij bleven er, tot grote vreugde van de Maastrichtenaren, tot onder de Tweede Wereldoorlog wonen. In 1970 kregen hun beren-opvolgers een betonnen Berenkuil, maar dat was een mislukking. Bastion Wilhelmina was het meest noordelijke bastion van de vesting met een natte gracht, gevuld met Jekerwater.

Restauratie

In de zomer van 2022 gaan we met het bastion aan de slag. De focus ligt op het herstel van de schade die de wortels van de voorheen aanwezige bomen hebben aangericht aan de bovenzijde van de muur.