Over de Jeker

Dankzij deze waterpoort kon de Jeker de stad in stromen. Een voorziening waar onder andere leerlooiers graag gebruik van maakten.

Op de plek waar de Ezelmarkt overgaat in de Looiersgracht ligt een middeleeuwse Waterpoort. Hierdoor stroomden het water van de Noordelijke Jekertak de stad binnen. Enige honderden meters zuidelijker, bij Waterpoort De Reek in de tweede stadsmuur, splitste de Jeker zich oorspronkelijk namelijk in drie takken:

  1. De Noordelijke nog bestaande tak, die zich nabij de Helpoort verenigt met de Hoofd- of Buitentak
  2. De Middentak die (helaas) in 1897 werd gedempt en voor die tijd verliep via de Heksenhoek en Grote en Kleine Looiersstraat 
  3. De Buitentak die eeuwenlang min of meer als vestinggracht fungeerde en in later tijden de ‘Inundatie-Kommen’ (‘De Koompe’) vulde, een onderdeel van de buitenwerken van de vesting. 

De Jeker werd in 1908 rechtgetrokken toen daar de tramlijn Maastricht-Tongeren werd aangelegd. Het is niet vreemd, dat zich in de nabijheid van de beide ‘stedelijke’ Jekertakken ambachten vestigden die (veel) water nodig hadden, zoals de looiers, de wevers en de ververs.