Poort Waerachtig

Deze poort werd pas na opheffing van de vestingwerken gebouwd en kwam in 2019 in het nieuws toen een deel van de stadswal instortte.

De ‘Poort Waerachtig’ kwam tot stand in 1888, hoogstwaarschijnlijk aangespoord door Victor de Stuers. De poort moest een rechtstreekse verbinding vormen tussen de stad en het in aanbouw zijnde ‘Villapark’ op de voormalige vestingterreinen tussen Maastricht en Sint Pieter. De naam van de poort werd ontleend aan de beginregels van het ingemetselde vers van De Stuers:

‘In achttienhonderd acht en tachtig
Is deze poort gebouwd, waerachtig
Vreest God, eert den Koning, doet uw plicht
De Heer bescherme de stad Maastricht’.

 

Vertakking

Voor het creëren van die verbindingsweg werd de Begijnenstraat verlengd, een Jekertak gedempt en een tweede Jekertak, de Buitentak, overbrugd. In 2019 stortte plotsklaps het muurgedeelte tussen ‘Poort Waerachtig’ en Rondeel ‘De Viêf Köp’ in, waarmee ‘Vesting Maastricht’ volop in het nieuws kwam. De restauratie wordt momenteel door de gemeente voorbereid.

“Gemeente Maastricht wil met restauratie de waarde van de vestingwerken versterken met behoud,
beleving en het zodoende betekenis te geven.”